Лясны фонд

Размеркаванне лясоў лясгаса на групы і катэгорыі ахоўныя адпавядае народнагаспадарчага прызначэнні, выкананым прыродаахоўным функцый, натуральна-гістарычным умовам размяшчэння лясгаса і дзеючаму Лясному кодэксу.

Размеркаванне ляснога фонду па групах і катэгорыях ахоўных лясоў

Катэгорыя ахоўныя

Плошча

га.

%

I група лясоў

Лясы заказнікаў рэспубліканскага значэння

1259

2.3

Ахоўныя палосы ўздоўж чыгунак

1996

3.6

Водаахоўныя лясы

25377

45.4

Усяго

28377

51.2

II група лясоў

Эксплуатацыйныя

27006

48.8

Усяго

27006

48.8

Усяго па лясгасу

55383

100

У лясгасе пераважаюць лясы I групы - 28377 га ці 51,2%, на долю лясоў II групы даводзіцца 27006 га ці 48,8%. У лясах I групы пераважаюць катэгорыя водаахоўныя лесу (45,4%).

 

У лясгасе найбольш распаўсюджанымі з'яўляюцца насаджэнні з паўнатой 0,7, якія займаюць 46,8% ад пакрытых лесам земляў. Низкополнотные насаджэнні, з паўнатой 0,3-0,4 займаюць  2,7%, высокополнотные, з паўнатой 0,8-1,0 - 13,8% пакрытых лесам земляў. Невялікая доля высокополнотных насаджэнняў адмоўна адбіваецца на магчымасці правядзеньня выбраных і паступовых высечак, так як у среднеполнотных насаджэннях неабходна наяўнасць пэўнай колькасці падросту хозяйственноценных парод.

Дынаміка пакрытых лесам зямель і запасаў насаджэнняў па групах ўзросту

Групы ўзросту

 

Плошча

Агульны запас

Сярэдні запас

 

га.

%

тыс.м3

%

м.3/га.

Маладнякі хвойн.

6310

61.7

388,4

71.1

62

Маладнякі мягкол.

3919

38.3

157,7

28.9

40

Усяго

10229

100

546,1

100

53

Сярэднеузрослыя хв.

8164

43.4

1682,6

53.2

206

Сярэднеузрослыя мяг.

10659

56.6

1481,0

46.8

139

Усяго

18823

100

3163,6

100

168

Прыспешвалася хв.

7819

69.8

1641,4

70.9

210

Прыспешвалася мяг.

3317

30.2

674,8

29.1

199

Усяго

11210

100

2316,2

100

207

Саспелыя і перестойныя  хв.

4528

59.1

794,2

55.0

175

Саспелыя і перестойныя  мяг.

3137

40.9

650,1

45.0

207

Усяго

7665

100

1444,3

100

188

Усяго

47927

100

7470,2

100

156

Плошчу прыспешвалася насаджэнняў складае 23,4% лесапакрытай плошчы, саспелых і перестойных - 16,0%. Такім чынам, узроставая структура лясоў характарызуецца значнай колькасцю саспелых насаджэнняў.

 

Найбольшую плошчу займаюць землі з пераважнай пародай - бяроза. Іх плошча займае 36% пакрытай лесам плошчы. Затым ідуць зямлі, пакрытыя хвояй па Сухадола і хвояй па балоце, іх плошча складае адпаведна 32,3% і 16,4% пакрытай лесам плошчы. Елка і алешына чорная займаюць па 7,2% пакрытых лесам земляў. Плошча такіх парод, як Алешына шэрая, Асіна, Ліпа - неістотная і складае да 1% ад плошчы пакрытых лесам земляў.

Размеркаванне плошчаў насаджэнняў па класах ўзросту, га / тыс. м3

Пераважная

парода

Клас ўзросту

Усяго

І

ΙІ

ΙІІ

ІV

V

VΙІ

VΙІІ

IX

і вышэй

Хвоя па

сухадола

2268

1993

2584

5555

2614

466

7

1

 

15488

68.5

206.9

569.6

1391.0

646.8

113.2

1.7

0.1

 

2997.8

Хвоя па

балоце

194

930

696

2080

3292

590

83

 

7865

4.1

24.3

33.4

202.0

400.0

86.5

10.9

 

761.4

Елка

358

567

488

1292

685

75

3

 

3468

10.7

73.9

103.2

355.1

184.2

19.6

0.7

 

747.4

Бяроза

1116

2282

3074

2706

2183

3204

2000

595

92

17252

17.6

111.2

273.3

358.6

387.4

628.3

420.2

121

17.1

2334.7

Асіна

33

18

31

22

14

27

10

1

 

156

0.2

1.5

4.7

4.0

3.3

5.8

2.6

0.3

 

22.4

Алешына

шэрая

2

0.1

24

117

113

10

3

 

269

1.7

13.4

17.0

1,9

0.6

 

34.7

Алешына

чорная

97

347

359

465

560

611

599

335

55

3428

1.4

24.0

39.9

74.8

107.8

122.4

121.2

68.6

11.5

571.6

Ліпа

1

 

1

0.2

 

0.2

Усяго

4068

6161

7349

12234

9358

4979

2699

932

147

47927

102.6

443.5

1037.5

2402.7

2731.6

977.1

556.6

190

28.6

7470.2

Узроставая структура лясгаса ў цэлым раўнамерная. Па лясгасу пераважаюць насаджэнні ΙV класа ўзросту і складаюць 12 234 га (25,5% ад пакрытых лесам земляў), затым насаджэнні V класа ўзросту, займаюць плошчу 9358 га (19,5%) і насаджэнні ΙII класа ўзросту - 7 349га (15, 3%). Далей ідуць насаджэнні ІI класа ўзросту - 6 161 га (12,9%), VI класа - 4 979 га (10,4%), Ι класа - 4 068 га (8,5%), VII класа - 2 699 га ( 5,6%) і самую малую плошчу займаюць насаджэнні VΙІI і IX класаў ўзросту - 1 079 га (2,3%). Сярэдні ўзрост насаджэнняў складае 55 гадоў.

Найбольшую плошча пакрытых лесам земляў лясгаса займаюць сасновыя насаджэнні (48,7%), у тым ліку хвоя па Сухадола 32,3%, якія характарызуюцца нераўнамернай узроставай структурай. Іх плошча складае 23 353 га, у тым ліку хвоя па сухадола 15 488 га, запас – 3 759,2 тыс. м3, у тым ліку хвоя па сухадола 2 997,8 тыс. м3  .

Бяроза займае плошчу ў 17 252 га, запас жа бярозавых насаджэнняў роўны 2 334,7 тыс. м3.

Агульная плошча насаджэнняў складае 47 927 га, запас - 7470,2 тыс. м3. Такім чынам сярэдні запас на 1 га складае 155,9 м.3/га.

Разліковая лесасека па галоўным карыстанню

Парода

Разліковая,

тыс.кубм.

Хваёвая даступная

18,8

Хваёвая цяжкадаступная

10,2

Усяго хвоя

29,0

Елавая даступная

6,3

Елавая цяжкадаступная

3,3

Усяго елка

9,6

Усяго ігліца

38,6

Бярозавая даступная

19,4

Бярозавая цяжкадаступная

15,7

Усяго бяроза

35,1

Чорнаальховыя даступная

6,4

Чорнаальховыя цяжкадаступная

7,8

Усяго алешына чорная

14,2

Асінавая даступная

0,9

Усяго асіна

0,9

Усяго мяккаліставых

50,2

Усяго даступныя

51,8

Усяго цяжкадаступныя

37,0

Усяго па лясгасу

88,8

Расчетная лесосека по промежуточному пользованию

Найменне

мерапрыемства

Плошча,

га

Агульная маса,

тыс.куб.м.

Ліквід,

тыс.куб.м.

Осветление

86

0,5

-

Прачыстка

84

0,9

0,3

Прарэджванне

146

3,9

3,0

Прахадная рубка

91

4,3

3,8

Прорубка тэхналагічных калідораў

-

2,6

2,1

Усяго высечкі догляду

407

12,2

9,2

Выбарачная санрубка

437

8,0

6,6

Рубка рэканструкцыя

10

0,2

0,2

Рубка абнаўлення і перафармаванне

5

0,5

0,4

Усяго промпользования

859

20,9

16,4

 

На цяперашні час не існуе кантэнта класіфікаванага з гэтым тэрмінам.